"Nie szczędź czasu, żeby być szczęśliwym"
Phil Bosmans

Serdecznie witamy!

 

Życzymy dużo ciepłych i dobrych wrażeń podczas wędrówki po szlakach ludzkich myśli. 

 

Myśli są jak góra lodowa. 

Świadoma ich część jest jej jasnym wierzchołkiem, widocznym nad wodą. Zaś ciemna część lodowca, schowana pod wodą, symbolizuje myśli nieuświadomione, skryte w podświadomości. Pomimo, że nie znamy podświadomych myśli, często żyjemy pod ich dyktando. Dzieje się tak ponieważ są one nośnikami, pozytywnych bądź negatywnych, wzorców zachowań emocjonalnych.

 

Przez całe nasze życie, przyjmujemy emocje od otoczenia, w formie słów niosących myśli. Im jesteśmy młodsi tym bardziej nieświadomie, bez jakiejkolwiek selekcji i w znacznie większym stopniu., kreują one nasze wzorce zachowań. 

 

Przyjęte myśli kryją się w naszej podświadomości, chociaż my sądzimy, że ich nie ma. 

Nic bardziej błędnego, gdyż to one, poza kontrolą, kierują naszym życiem i odruchami.  Myśli bowiem są nasionami uczuć, słów i czynów.