"Nie szczędź czasu, żeby być szczęśliwym"
Phil Bosmans

"Cytat (łac. citatio, niem. Zitat) – dosłowne przytoczenie czyichś słów. Cytat w literaturze jest formą ekspresji artystycznej. Może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji; to dosłowne przytoczenie fragmentu innej publikacji lub sparafrazowane powołanie się na dane pochodzące z innej publikacji. Cytować można nie tylko dane zawarte w postaci tekstu, ale także zawarte w formie wykresu, schematu, rysunku czy tabeli. W publikacjach naukowych i technicznych cytaty powinny być zawsze jawne i z dokładnym wskazaniem źródła w formie przypisu. Cytaty niejawne w publikacjach naukowych i technicznych są uważane za plagiat. Cytowanie może być dosłowne (zaznaczone cudzysłowem) lub sparafrazowane (cytujemy dane, fakty, teorie a nie ich kompozycję słowną.);" [Wikipedia]
 
synonim -> część, fragment, paragraf, scena, urywek, ustęp, werset, wyjątek, passus. 
 
W czasach kiedy nie istniały odbiorniki telewizyjne i radiowe, nie było Internetu, książka odgrywała niewątpliwie większą rolę w życiu człowieka niż dziś. Jednakże czas poświecony na czytanie nigdy nie jest stracony. Bowiem dzięki temu poznajemy otaczający świat i problemy innych ludzi. Czasami to jedyne wyjście by uciec od zwyczajnej rzeczywistości i zanurzyć się w świecie fikcji.  Literatura do dziś stanowi skarbnicę wiedzy i rozrywki. 
 
Zebrane przez nas cytaty to pigułka spuścizny  całego dorobku literatury. Wybrane fragmenty książek, słowa napisane przez wielu znanych i cenionych autorów, stanowią kanwę najpiękniejszą jaką literatura mogła kiedykolwiek sama sobie wystawić. 
 
 „Ten bowiem, kto czyta, wie więcej i żyje nieraz kilkoma życiami naraz.” 
Życzymy Ci zatem, aby zawarte na naszej witrynie cytaty wniosły w Twoje życie nową perspektywę, poszerzyły Twoje horyzonty, otworzyły przed Tobą drzwi do piękna literatury.